top of page

EU projecten

In samenwerking met scholen in Nederland wordt theorie omgezet naar de praktijk. DRIO verzamelt informatie van universiteiten in Europa en voert dit uit binnen scholen in Nederland. Op deze manier leren alle betrokkenen van elkaar vanuit verschillende inzichten. 

Father friendly school

Betrokkenheid van de vader is erg belangrijk in de taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, psychologisch welbevinden, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het is ook bekend dat de betrokkenheid van de vader geassocieerd is met langdurige positieve gevolgen voor de kinderen met betrekking tot partnerkeuze, echtelijke tevredenheid en opvoedingsgedrag.

Dit project richt zich op het vergroten van ouderbetrokkenheid door alle volwassenen zoals bijv. moeders, vaders en leerkrachten te ondersteunen in educatieve omstandigheden. Het hoofddoel van dit project is om bronnen aan te bieden voor leerkrachten om te gebruiken bij  het organiseren activiteiten die de ouderbetrokkenheid vergroten.

Father.jpg
christian-wiediger-735834-unsplash.jpg

Vader van Morgen

In 2018 heeft DRIO een debat georganiseerd over de rol van de vader van morgen. DRIO is partner met het Europese Erasmus Plus project "Fathers, Let's Go to Preschool" en heeft samengewerkt met de Gotherburg Universiteit in Zweden en de Baskent Universiteit in Turkije. Het debat is geleid door spreker Peter de Vries, een expert in ouderbetrokkenheid. 

logo_erasmus_plus.png
logo=lets.JPG
bottom of page